ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Особлива інформація на 28.03.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняЧлен наглядової радиЛяшенко Віктор Іванович-, -, -24.9026
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат", на підставі Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення від 27.03.2014 року (протокол № 1/2014 від 27.03.2014р.) про припинення повноважень члена наглядової ради ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат" Ляшенко Віктора Івановича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Який, володіє 468790 акціями, що становить 24,9026 частки в статутному капіталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член наглядової ради обіймав посаду 2 роки 11 місяців.
д/нПрипинено повноваженняЧлен наглядової радиКовальов Дмитро МихайловичМА, 258953, 18.02.1997, Шосткинським МВУМВС України в Сумській області24.9026
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат", на підставі Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення від 27.03.2014 року (протокол № 1/2014 від 27.03.2014р.) про припинення повноважень члена наглядової ради ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат" Ковальова Дмитра Михайловича, паспорт МА 258953 виданий 18.02.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi. Який, володіє 468790 акціями, що становить 24,9026 частки в статутному капіталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член наглядової ради обіймав посаду 2 роки 11 місяців.
д/нПрипинено повноваженняЧлен наглядової радиПищик Віталій ІвановичМА, 187848, 04.10.1996, Шосткинським МВУМВС України в Сумській області0.2104
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат", на підставі Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення від 27.03.2014 року (протокол № 1/2014 від 27.03.2014р.) про припинення повноважень члена наглядової ради ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат" Пищика Віталія Івановича, паспорт МА 187848 виданий 04.10.1996 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi. Який, володіє 3 960 акціями, що становить 0, 2104 частки в статутному капіталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член наглядової ради обіймав посаду 2 роки 11 місяців.
д/нОбраноЧлен наглядової радиЛяшенко Віктор Іванович-, -, -24.9026
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат", на підставі Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення від 27.03.2014 року (протокол № 1/2014 від 27.03.2014р.) про обрання членом наглядової ради ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат" Ляшенко Віктора Івановича, терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Який, володіє 468790 акціями, що становить 24,9026 частки в статутному капіталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав Ляшенко Віктор Іванович протягом останніх п'яти років - генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю "Фармхім", член наглядової ради ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат".
д/нОбраноЧлен наглядової радиКовальов Дмитро МихайловичМА, 258953, 18.02.1997, Шосткинським МВУМВС України в Сумській області24.9026
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат", на підставі Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення від 27.03.2014 року (протокол № 1/2014 від 27.03.2014р.) про обрання членом наглядової ради ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат" Ковальова Дмитра Михайловича, паспорт МА 258953 виданий 18.02.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi, терміном на три роки. Який, володіє 468790 акціями, що становить 24,9026 частки в статутному капіталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Інші посади, які обіймав Ковальов Дмитро Михайлович протягом останніх п'яти років - директор приватного акціонерного товариства "Фірма "АДВ", голова та член наглядової ради ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат".
д/нОбраноЧлен наглядової радиПищик Віталій ІвановичМА, 187848, 04.10.1996, Шосткинським МВУМВС України в Сумській області0.2104
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат", на підставі Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення від 27.03.2014 року (протокол № 1/2014 від 27.03.2014р.) про обрання членом наглядової ради ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат" Пищика Віталія Івановича, паспорт МА 187848 виданий 04.10.1996 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi, терміном на три роки. Який, володіє 3960 акціями, що становить 0, 2104 частки в статутному капіталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав Пищик Віталій Іванович протягом останніх п'яти років - до 2010 року провідний інженер з матеріально-технічного постачання ПАТ "Шосткинського хлібокомбінат", з 2010 р. провідний інженер з матеріально-технічного постачання ТОВ "Контакт плюс", член наглядової ради ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат".
д/нОбраноГолова наглядової радиКовальов Дмитро МихайловичМА, 258953, 18.02.1997, Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi24.9026
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат", на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат" 27.03.2014р. прийнято рішення від 27.03.2014 року (протокол № 2/03/2014 від 27.03.2014р.) про обрання (переобрання) Головою наглядової ради ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат" Ковальова Дмитра Михайловича, паспорт МА 258953 виданий 18.02.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi, терміном на три роки. Який, володіє 468790 акціями, що становить 24,9026 частки в статутному капіталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ковальов Дмитро Михайлович обіймав посаду голови наглядової ради ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат" 2 роки 11 місяців. Інші посади, які обіймав Ковальов Дмитро Михайлович протягом останніх п'яти років - директор приватного акціонерного товариства "Фірма "АДВ", голова та член наглядової ради ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.