ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "СЕРЕДА, КIСIЛЬ ТА ПАРТНЕРИ"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  34328307
Місцезнаходження  Сумська область, дIв, 40011, м.Суми, пр. Тараса Шевченко, б. 12 к. 4,
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  3806
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  18.05.2006
Міжміський код та телефон  0542 679767
Факс  0542 679767
Вид діяльності  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис  Договiр № 207 вiд 12.03.12р.
 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Україна, м. Київ, дIв, 01001, м.Київ, Б.Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  (044) 279-10-78
Факс  (044) 279-10-78
Вид діяльності  провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi , а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Опис  Договiр № ЕI1676 вiд 07.10.2010 р
 
Найменування  Жилавий Iгор Iванович
Організаційно-правова форма  Фізична особа, підприємець
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  2136810433
Місцезнаходження  Україна, Сумська область, дIв, 40022, м.Суми, вул.Леваневського, 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  2748
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  30.11.2001
Міжміський код та телефон  0542 651210
Факс  дIв
Вид діяльності  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис  Договiр № 01I24-2 вiд 24 лютого 2011 року.
 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
Організаційно-правова форма  Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  00039002
Місцезнаходження  Україна, м. Київ, Шевченкiвський, 01001, м. Київ, пров.Шевченка, 12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №483643
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  04.09.2009
Міжміський код та телефон  +38 (044) 278 07 98
Факс  +38 (044) 278 07 98
Вид діяльності  здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку i депозитарна дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис  Договiр № 3 вiд 08.10.2010 р.