ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
27.08.2010 53I18I1I10 Сумське територiальне управлiння ДКЦПФР UA 4000089890 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 1882496 470624.000 100.0000000
Опис Намiру товариства щодо торгiвлi цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не має. Фактiв лiстингуIделiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Включено до бiржового списку ПФТС. Додаткової емiсiї не було. Всi акцiї попереднiх випускiв розмiщенi й оплаченi повнiстю.