ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова правлiння Iвченко Олександр Анатолiйович МВ № 327461, виданий Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областi 01.08.2006 31.12.1998 468 790 24.90260000000 % 468 790 0 0 0
Перший заступник Голови Правлiння - Директор Товариства Непомнящий Олександр Володимирович МА № 111811, виданий Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областi 12.06.1996 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член правлiння Самусь Вiталiй Євгенович МА № 204443, виданий Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областi 24.10.1996 14.06.1996 203 026 10.78490000000 % 203 026 0 0 0
Член правлiння Ковальова Iрина Вiкторiвна МА № 352788, виданий Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi 24.11.1997 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член правлiння - Головний бухгалтер Боброва Тетяна Миколаївна МВ № 228360, виданий Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областi 25.05.2004 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Голова наглядової ради Ковальов Дмитро Михайлович МА № 258953, виданий Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi 18.02.1997 05.02.1999 468 790 24.90260000000 % 468 790 0 0 0
Член наглядової ради Ляшенко Вiктор Iванович № , виданий Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 05.02.1999 468 790 24.90260000000 % 468 790 0 0 0
Член наглядової ради Пищик Вiталiй Iванович МА № 187848, виданий Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi 04.10.1996 13.03.1998 3 960 0.21060000000 % 3 960 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Кабанова Ганна Митрофанiвна МА № 187730, виданий Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi 03.10.1996 27.07.1998 2 600 0.13810000000 % 2 600 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Єрохова Iрина Анатолiївна № , виданий Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 27.08.1998 3 000 0.15940000000 % 3 000 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Щур Iгор Валерiйович № , виданий Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 27.08.1998 2 000 0.10620000000 % 2 000 0 0 0
Усього   1 620 956 86.10700000000 % 1 620 956 0 0 0
Опис