ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Iвченко Олександр Анатолiйович МВ № 327461, виданий Шосткинський МРВ УМВС України в Сумськiй областi 01.08.2006 31.12.1998 468 790 24.90260000000 468 790 0 0 0
Ковальов Дмитро Михайлович МА № 258953, виданий Шосткинський МВ УМВС України в Сумськiй областi 18.02.1997 05.02.1999 468 790 24.90260000000 468 790 0 0 0
Ляшенко Вiктор Iванович № , виданий Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 05.02.1999 468 790 24.90260000000 468 790 0 0 0
Самусь Вiталiй Євгенович МА № 204443, виданий Шосткинський МВ УМВС України в Сумськiй обалстi 15.06.1996 203 026 10.78490000000 203 026 0 0 0
Усього  1 609 396 85.4927000 1 609 396 0 0 0