ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат"
3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 41100
3.1.5. Область, район Сумська область, Шосткинський
3.1.6. Населений пункт м.Шостка
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Шевченка. б.53

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А00 885577
3.2.2. Дата державної реєстрації 16.08.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Шосткинської мiської ради Сумської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 470624
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 470624

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
3.3.2. МФО банку 397003
3.3.3. Поточний рахунок 26005010133572
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
3.3.5. МФО банку 397003
3.3.6. Поточний рахунок 26005010133572

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), знищення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"АВ № 58545228.07.2011Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками05.02.2014
Опис:
Товариство планує пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї продовжити її дiю, вiдповiдно до дiючого законодавства.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента