ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Річний звіт за 2012 рік

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Iвченко Олександр АнатолiйовичМВ, 327461, 01.08.2006, Шосткинський МРВ УМВС України в Сумськiй областi31.12.199846879024.9026468790000
Ковальов Дмитро МихайловичМА, 258953, 18.02.1997, Шосткинський МВ УМВС України в Сумськiй областi05.02.199946879024.9026468790000
Ляшенко Вiктор Iвановичд/н, д/н, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних05.02.199946879024.9026468790000
Самусь Вiталiй ЄвгеновичМА, 204443, Шосткинський МВ УМВС України в Сумськiй обалстi15.06.199620302610.7849203026000
Усього 1609396 85.4927 1609396 0 0 0