ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27.08.201053/18/1/10Сумське територiальне управлiння ДКЦПФРUA 4000089890Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.251882496470624100
Намiру товариства щодо торгiвлi цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не має. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Включено до бiржового списку ПФТС. Додаткової емiсiї не було. Всi акцiї попереднiх випускiв розмiщенi й оплаченi повнiстю.