ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Iвченко Олександр АнатолiйовичМВ, 327461, 01.08.2006, Шосткинський МРВ УМВС України в Сумськiй областi46879024.9026468790000
Ковальов Дмитро МихайловичМА, 258953, 18.02.1997, Шосткинський МВ УМВС України в Сумськiй областi46879024.9026468790000
Ляшенко Вiктор Iвановичд/н, д/н, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних46879024.9026468790000
Самусь Вiталiй ЄвгеновичМА, 204443, 24.10.1996, Шосткинський МВ УМВС України в Сумськiй обалстi20302610.7849203026000
Усього 1609396 85.4927 1609396 0 0 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.