ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Iвченко Олександр АнатолiйовичМВ, 327461, 01.08.2006, Шосткинський МРВ УМВС України в Сумськiй областi46879024.902628.7687468790000
Ковальов Дмитро МихайловичМА, 258953, 18.02.1997, Шосткинський МВ УМВС України в Сумськiй областi46879024.902628.7687468790000
Ляшенко Вiктор IвановичМВ, 602756, 16.02.2016, Шосткинським МВ УДМС України в Сумськiй областi46879024.902628.7687468790000
Самусь Вiталiй ЄвгеновичМА, 204443, 24.10.1996, Шосткинський МВ УМВС України в Сумськiй обалстi20302610.784912.4593203026000
Усього 1609396 85.4927 98.765 1609396 0 0 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.